Dr2 New Economy

Dr2 New Economy helpt organisaties met het ontwikkelen van visie en strategie voor de transitie naar een nieuw systeem waarin groei mogelijk is doordat we producten en diensten leveren die de leefbaarheid van de aarde verbeteren. Het team van Dr2 New Economy beschikt over diepgaande kennis over energie en de biobased- en circulaire economie. Dr2 New Economy biedt een unieke mix van kennis over maatschappelijke trends en praktische businessmodellen. Ook hebben wij toegang tot een breed en hoogwaardig netwerk van relevante actoren binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk veld.

Wat doen wij?

De ambitie leeft om steeds meer te verduurzamen, maar hoe doe je dat? Waar begin je en welke stappen moet je zetten? Hoe implementeer je een efficiënte en effectieve verduurzamingsstrategie die bij voorkeur geen geld kost, maar juist geld oplevert?

Strategiebepaling en uitvoering
Soms wordt begonnen met intern laaghangend fruit, soms wordt gekozen voor een politieke lobby.  In weer andere gevallen kan het maken van een business case leiden tot een doorbraak. Dit is geheel afhankelijk van de unieke situatie waarin uw organisatie verkeert. Dr2 New Economy begeleidt u daarom gedurende het gehele proces, waarbij we de steun voor het beleid en de ondernomen stappen zorgvuldig bijhouden. We beschikken hiertoe over de volgende instrumenten:

  • Het opstellen van een Kansenkaart voor de nieuwe economie
  • Vaststellen Impact Indicatoren (een brede set aan criteria die de investeringspotentie vergroten)
  • Ontwikkelen nieuwe businessmodellen en keteninitiatieven
  • Ontwerpen van circulaire producten en diensten
  • Begeleiden van de organisatie en belanghebbenden in de transformatie naar een nieuw economisch model

Geïnteresseerd in wat Dr2 New Economy voor uw organisatie kan betekenen? Mail of bel ons: T +31 (0)70 392 02 12

Dr2 New Economy is uw partner om de potentie van nieuwe verdienmodellen zo goed mogelijk te benutten.
Wij helpen u met deze vragen door middel van strategie- én procesbegeleiding. Onze adviseurs stellen samen met uw bestuurders (verduurzaming moet door de top gedragen worden) een visie en strategie vast. Het doel is om te komen tot een economisch model dat minder afhankelijk is van energie en materialen uit fossiele bronnen. In plaats daarvan wordt juist meer gewerkt met hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen zoals zon en wind.
Onze ervaring leert dat veel kansen binnen de circulaire economie op papier rendabel zouden kunnen zijn, maar dat niet-financiële barrières opschaling en verdere ontwikkeling kunnen tegenhouden. Met u verkennen we daarom niet alleen de kansen, maar ook de barrières die de verandering vertragen. Deze barrières kunnen uiteenlopen van administratieve en juridische tegenargumenten tot politieke en culturele verschillen. De kansen kunnen economisch, communicatief, organisatorisch of technologisch van aard zijn. Maken voor een een kansenkaart waarin zowel interne- als externe spelers en hun belangen en potentie worden geanalyseerd. We creëren draagvlak bij mogelijke partners en helpen met coalitievorming.

Onze kracht is ons eigen ondernemerschap
De adviseurs van Dr2 New Economy hebben elk afzonderlijke specialisaties en kwaliteiten. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij allen overtuigd zijn van het belang van verduurzaming én van een praktische aanpak met het economische proces als basis. Onze inzet is gericht op het zo snel mogelijk concretiseren van de strategie: praktische businesscases en het verbinden van goede ideeën aan de juiste personen door middel van een integrale aanpak. Daarbij zijn wij ook graag een luis in de pels: we zijn kritisch en jagen aan. Alles zodat u zo snel mogelijk de transitie naar een duurzame organisatie kunt maken.

Geïnteresseerd in wat Dr2 New Economy voor uw organisatie kan betekenen? Mail of bel ons: T +31 (0)70 392 02 12

"Altijd op zoek naar de verbinding tussen het belang van de organisatie en realisatie van een duurzame samenleving."
Marieke van der Werf
Partner en senior adviseur
"Het oneindige business model is mogelijk als ecologie en economie elkaar versterken"
Pepijn Duijvestein
Senior Business Innovator