News

Training: belangenbehartiging en lobbyen in de EU

In samenwerking met het instituut Clingendael biedt Dr2 Consultants op 28-29 januari 2019 een training aan omtrent belangenbehartiging en lobbyen in de Europese Unie. Effectieve beïnvloeding van beleid en belangenvertegenwoordiging in de Europese context is van cruciaal belang om Europese initiatieven met eigen beleids- of bedrijfsdoelen overeen te laten komen.

De training focust op het Europese krachtenveld, beleidsvoorbereiding binnen de Europese Commissie, de rol van het Europees Parlement en de Raad, de (in)formele werkcultuur en de interne processen in de Europese instellingen. Een grondige kennis van deze kwesties is noodzakelijk om op een professionele wijze de belangen van uw werkgever te vertegenwoordigen in de Europese Unie.

Door het verbeteren van uw strategische kennis zal u het Europese besluitvormingsproces kunnen doorgronden en effectief kunnen beïnvloeden, uw belangen in een overtuigende manier kunnen articuleren, en een lobby- en communicatiestrategie kunnen uitwerken.

De training is bestemd voor (beleids)medewerkers bij de Rijksoverheid, decentrale overheden, en voor Public Affairs medewerkers bij bedrijven of andere organisaties die direct te maken hebben met Europese wetgevingstrajecten.

Klik hier voor meer informatie en registratie. Voor vragen neem contact op met Niels van den Ouden, via n.vandenouden@dr2consultants.eu of via +32 (0)2 512 37 22.